logo vietgiao

Thông báo nộp và bảo vệ báo cáo kiến tập tuyến TP.HCM-Đà Lạt

Chương trình kiến tập nghề nghiệp tuyến TP.HCM - Đà Lạt (từ 04/01/2016 đến 07/01/2016) đã kết thúc. Để các em sinh viên có đủ thang bảng điểm trong Tour kiến tập này, ngoài điểm đánh giá trên Tour thì sinh viên phải nộp bài báo cáo kiến tập và bảo vệ bài báo cáo kiến tập.

THÔNG BÁO
V/v Nộp và bảo vệ bài báo cáo kiến tập Đà Lạt

 Chương trình kiến tập nghề nghiệp tuyến TP.HCM - Đà Lạt (từ 04/01/2016 đến 07/01/2016) đã kết thúc. Để các em sinh viên có đủ thang bảng điểm trong Tour kiến tập này, ngoài điểm đánh giá trên Tour thì sinh viên phải nộp bài báo cáo kiến tập và bảo vệ bài báo cáo kiến tập. Nay Trường Trung cấp nghề Việt Giao thông báo đến sinh viên ngành Quản trị khách sạn các lớp: QTKS – K26, K.27, K.28 và sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch các lớp HDDL – K23 và HDDL – K.24 thời gian nộp bài báo cáo và bảo vệ báo cáo kiến tập như sau:

1. Thời hạn nộp 

- Tính đến 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2016.

2. Nơi nộp bài báo cáo

- Sinh viên các lớp nộp bài báo cáo kiến tập về cho cố vấn học tập.

3. Nội dung và hình thức của bài báo cáo

- Bài báo cáo kiến tập phải tuân thủ theo đúng nội quy và hình thức của nhà trường đã thông báo trong lúc đi kiến tập (xem mẫu đính kèm).

4. Bảo vệ báo cáo

- 07g30, sáng thứ 5, ngày 21/01/2016 (Lớp QTKS – K26) (danh sách đính kèm)

- 07g30, sáng thứ 5, ngày 21/01/2016 (Lớp QTKS – K27) (danh sách đính kèm)

- 07g30, sáng thứ 5, ngày 21/01/2016 (Lớp HDDL – K23, K24) (danh sách đính kèm)

- 07g30, sáng thứ 6, ngày 22/01/2016 (Lớp QTKS – K27) (danh sách đính kèm)

- 07g30, sáng thứ 6, ngày 22/01/2016 (Lớp QTKS – K28) (danh sách đính kèm)

- 07g30, sáng thứ 7, ngày 23/01/2016 (Lớp QTKS – K26) (danh sách đính kèm)

- 07g30, sáng thứ 7, ngày 23/01/2016 (Lớp HDDL – K24) (danh sách đính kèm)

5. Địa điểm bảo vệ báo cáo

- Lớp QTKS – K26: Phòng 2D (lầu 2) (sáng thứ 5, ngày 21/01/2016)

- Lớp QTKS – K27: Phòng 2B (lầu 2) (sáng thứ 5, ngày 21/01/2016)

- Lớp HDDL – K23, K24: Phòng 2C (lầu 2) (sáng thứ 5, ngày 21/01/2016)

- Lớp QTKS – K27: Phòng 2C (lầu 2) (sáng thứ 6, ngày 22/01/2016)

- Lớp QTKS – K28: Phòng 2D (lầu 2) (sáng thứ 6, ngày 22/01/2016)

- Lớp QTKS – K26: Phòng 2C (lầu 2) (sáng thứ 7, ngày 23/01/2016)

- Lớp HDDL – K24: Phòng 2D (lầu 2) (sáng thứ 7, ngày 23/01/2016)

6. Chủ tịch Hội đồng giám khảo

- Thầy Trần Phương

7. Giảng viên ngồi Hội đồng

Stt Giảng viên Ngày Lớp
1

- Trương Tuấn Kiệt

- Đặng Hà Trúc Như

- Nguyễn Văn Hùng

07g30, sáng thứ 5, ngày 21/01/2016 QTKS – K26
2

- Trần Phương

- Hoàng Thị Bích Ngọc

- Võ Sơn Đông

07g30, sáng thứ 5, ngày 21/01/2016 QTKS – K27
3

- Võ Đồng Khanh

- Trần Văn Trắng

- Phạm Thị Kim Uyên

07g30, sáng thứ 5, ngày 21/01/2016

HDDL-K.23

HDDL-K.24

4

- Trương Tuấn Kiệt

- Đặng Hà Trúc Như

- Nguyễn Văn Hùng

07g30, sáng thứ 6, ngày 22/01/2016 QTKS – K27
5

- Trần Phương

- Hoàng Thị Bích Ngọc

- Võ Sơn Đông

07g30, sáng thứ 6, ngày 22/01/2016 QTKS – K28
6

- Trương Tuấn Kiệt

- Đặng Hà Trúc Như

- Nguyễn Văn Hùng

07g30, sáng thứ 7, ngày 23/01/2016 QTKS – K26
8

- Võ Đồng Khanh

- Trần Văn Trắng

- Phạm Thị Kim Uyên

07g30, sáng thứ 7, ngày 23/01/2016 HDDL – K24

8. Trách nhiệm của sinh viên

Sinh viên có trách nhiệm ôn tập kiến thức và theo dõi thông báo để chuẩn bị cho việc bảo vệ  bài báo cáo.

Lưu ý:

- Thời gian tối đa cho trình bày mỗi bài báo cáo (Power Point) cho mỗi học sinh hoặc nhóm là 10 phút.

- Những trường hợp không nộp báo cáo hoặc nộp báo cáo trễ hơn so với ngày quy định đồng nghĩa với việc kết quả báo cáo của sinh viên bị hủy./.

 

banner tuyensinh 700 x 280 01 1

banner miss 700 x 280 01 1

BẢN ĐỒ ĐẾN VIỆT GIAO

HÌNH ẢNH VIỆT GIAO

THƯƠNG HIỆU DN TIẾP NHẬN SV VIỆT GIAO CỘNG TÁC

 • 1351485847 1
 • KFC
 • Logo_1
 • Norfolk-hotel
 • PSK
 • TST-tourist
 • adoral-dongphuong
 • b-book-a-bee
 • ben-thanh-tourist
 • binh-quoi
 • bitgarden
 • cabaret-travel
 • com-tam-cali
 • continental
 • eden-hotel
 • fastival-travel
 • fiditour
 • hoang-hai-long
 • ibis
 • indochina
 • karaoke-kingdom
 • kim-do
 • lion-city
 • lua-viet
 • majestic
 • mon-hue
 • muoi-tieu-chanh
 • new-epoch
 • new-word
 • non-la
 • park-hyatt-saigon
 • que-huong
 • rex
 • royal-lotus
 • sadaco
 • saigon-tourist
 • sheraton
 • sinh-balo
 • tan-son-nhat
 • thanh-buoi
 • tst
 • victory
 • viet-pho
 • viettravel
 • vinasun